#dek59 หลังผ่าน #สงครามโอเน็ต! : ตอนที่ 1

#dek59 หลังผ่าน #สงครามโอเน็ต! : ตอนที่ 1

เมื่อวาน (7 กุมภาพันธ์ 2559) ก็เป็นการสอบ O-NET วันสุดท้ายของ #dek59 หรือกล่าวคือ นักเรียนม.6นั่นเอง ซึ่งผมถึงแม้จะตั้งเป้าหมายเรียนรามต่อให้จบแล้วแต่ก็มาสอบเนื่องจากสอบได้ครั้งเดียวในชีวิตนั่นเอง ซึ่งผมก็ได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เหมือนเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการจะแอดมิชชั่นนั้น O-NET นั้นไซร้ คิดเป็นคะแนนถึง 30% ของการแอดมิชชั่นเลยทีเดียว และเพื่อนๆที่ดื่มเปบทีน (อยากเป็นหมอ) ก็ต้องทำคะแนน O-NET รวมให้ได้อย่างน้อย 60% การสอบครั้งนี้จึงสำคัญกับเพื่อนๆมาก จนผมคิดคำเรียกการสอบครั้งนี้เป็น #สงครามโอเน็ต นั่นเอง เอาเป็นว่าผมจะมารวบรวมและเล่าถึงความรู้สึกหลังผ่านสงครามครั้งนี้กันครับ (เพิ่มเติม…)